V souvislosti s novou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů Vás tímto chceme ujistit, že v naší společnosti děláme vše proto, aby Vaše osobní údaje byly u nás v bezpečí a aby s nimi bylo nakládáno v souladu s relevantními právními předpisy.
Osobní údaje zpracováváme za účelem splnění smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenou, případně tuto smlouvu v budoucnosti uzavřeme.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte mimo jiné právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování. Námitku můžete vznést prostřednictvím zaslání emailu na závlahylabe@seznam.cz
GDPR